Laureaci

Sesja ustna – studia licencjackie: 
Marta Zaorska - Wpływ treningu wibracyjnego na równowagę pacjentów z wrodzoną łamliwością kości w procesie leczenia. (Wyższa Szkoła Rehabilitacji i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Sesja ustna – studia magisterskie: 
Gabriela Bidzińska, Piotr Tkocz, Tomasz Matusz, Małgorzata Pasternok, Joanna Rajfur, Katarzyna Rajfur, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Robert Dymarek, Jakub Taradaj - Elektromiograficzna analiza zmian aktywności bioelektrycznej mięśni prostowników grzebietu po zastosowaniu aplikacji plastrów Kinesiology Taping oraz Cross Taping u kobiet po porodzie - randomizowane doniesienie wstępne z grupą placebo (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu)

Sesja ustna – absolwent/doktorant: 
Krzysztof Jamka, Katarzyna Kubasiak - Porównanie skuteczności fizjoterapii pacjentów z Zespołem Rowka Nerwu Łokciowego leczonych operacyjnie lub zachowawczo (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Sesja plakatowa – studia licencjackie: 
Maciej Kopa, Mateusz Kowalski, Patryk Kołodziejczyk, Jolanta Kowalik, Klaudia Grabowska, Miłosz Parchimowicz, Anna Lubkowska - Dysfunkcje wybranych mięśni stawów biodrowego i kolanowego wpływające na dolegliwości bólowe osób o różnej aktywności fizycznej (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

Sesja plakatowa – studia magisterskie: 
Sylwia Stiler, Szymon Wyszyński, Piotr Federowicz, Joanna Piotrkowicz - Czy aplikacja teleinformatyczna Goniometr v.1.0 może być przydatna do oceny zakresu ruchomości lub może być przydatna w pracy fizjoterapeuty?”(Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Sesja plakatowa absolwent/doktorant: 
Monika Rozmysłowicz - Czynniki utrudniające życie seksualne mężczyzn po uszkodzeniu rdzenia kręgowego (Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie)

NAGRODA GŁÓWNA: 
Marianna Jarocka, Agnieszka Stępień, Maciej Krawczyk - Ruchy klatki piersiowej podczas oddychania u pacjentów po udarze mózgu (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

NAGRODA PUBLICZNOŚCI Sesja Ustna: 
Małgorzata Starzec - Ból obręczy miednicznej - fenomen skandynawski czy powszechna dolegliwość? (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

NAGRODA PUBLICZNOŚCI Sesja Plakatowa: 
Lawia Szkoda, Kinga Mikita - Ból kręgosłupa wśród pracowników biurowych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)