Rada Naukowa

RADA NAUKOWA

(w kolejności alfabetycznej)

PRZEWODNICZĄCY

prof. nadzw. dr hab. n. med. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA – Krajowy
Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej

prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI – Krajowy Konsultant w Dziedzinie
Fizjoterapii, V-ce Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

CZŁONKOWIE

dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału
Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA – Prezes Oddziału
Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI – Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii
we Wrocławiu
dr n. o k. f. MARIA GRODNER – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla
Obszaru Województwa Mazowieckiego
dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
prof. dr hab. n. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji
w Warszawie
dr n. med. MAREK KRASUSKI – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. JACEK KRUCZYŃSKI – Polski Koordynator „Dekady Kości
i Stawów” WHO
dr hab. n. med. JOLANTA KUJAWA, prof. nadzw. – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa
Rehabilitacji
dr hab. n. med. PIOTR MAJCHER, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu Rehabilitacji
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego
ds. Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. med. PIOTR TEDERKO – Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji