Partnerzy

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Samorząd Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Instytut McKenziego