Zakończenie rejestracji na warsztaty

Zamykamy rejestrację na warsztaty, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Przypominamy o konieczności potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach w dniu konferencji
w godzinach 13:15-15:00!

Informujemy, iż dodatkowa rejestracja na warsztaty (jeżeli zwolnią się miejsca) będzie trwała
od 15:00-16:00.